Masz dość kredytu złotówkowego?

Zobacz jak ostatnio zmienił się rynek względem kredytów złotówkowych i ile możesz odzyskać pieniędzy ze swojej umowy.

Pokonajmy WIBOR

Od 2004 r, gdy Polska przystąpiła do Unii Eurospejskiej, banki zobowiązane są do stosowania Dyrektywy 93/13. Mówi ona m.in. o transparentności w zawieraniu umów z konsumentami. Państwo jako klienci banku powinniście mieć możliwość w momencie podpisywania umowy wyliczenia samodzielnie części odsetkowej wynikającej z marży oraz WIBORu w każdej racie. W znacznej większości banki nie dopełniły obowiązku informacyjnego.

Równocześnie Dyrektywa 93/13 mówi o równości w rozłożeniu ryzyka. Niech Państwo spojrzą w sapisy swojej umowy, a dokładniej do fragmentu o hipotece kaucyjnej. Gdyby była tam wpisana taka sama wartość co kwota zaciągniętego kredytu, to moglibyśmy mówić o równości. Proszę jednak zobaczyć we własnej umowie i ocenić czy ryzyko było równe, czy jednak bank zabezpieczył się „nieco” bardziej.

Te informacje to tylko przykłady – każda umowa jest inna i wymaga indywidualnej interpretacji zapisów i analizy szansy na wygraną. Taką analizę wraz z możliwościami możecie Państwo otrzymać przesyłając niezbędne dane na końcu tej strony.

Czego możesz się spodziewać?

Bezpłatna analiza umowy

Wyliczenie kwotu zwrotu nadpłaty

Wyliczenie zmniejszenia raty kredytu

Prześlij na poniższego maila:

1. Skan umowy kredytowej (może mieć zasłonięte dane osobowe)

2. Imię i nazwisko zgłaszającego

3. Nr telefonu zgłaszającego

4. Aktualne saldo kredytu

5. Jeżeli były jakieś nadpłaty kredytu, to daty i kwoty nadpłat

 

Email
Telefon

(+48) 511-441-611

Addres
W tym pomagam
Zakładanie spółki w S24
Zarządzanie finansami
Edukacja finansowa
Optymalizacja podatkowa
Firma bez ZUS
Spółka małżeńska

Moje konsultacje i kursy stanowią usługi edukacyjne. Nie świadczę doradztwa podatkowego ani finansowego. Moja rola polega na dzieleniu się moim doświadczeniem jako praktyka przedsiębiorczości. W przypadku kwestii podatkowych lub finansowych zawsze zalecam skonsultowanie się z właściwym doradcą.

Copyright © 2019 - 2023 Well Care sp. z o.o. | Regulamin | Polityka Prywatności | Obowiązek informacyjny